------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

DISPEČINK:
732 939 999

 

 A. Komplexní nakládání s odpady

A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)
A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)
A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

 A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)

Společnost MIKAPA plus, spol. s r. o. se nabízí mimo odvozu klasického komunálního odpadu také svoz, třídění a zneškodňování objemného směsného odpadu velkoobjemovými kontejnery přepravovanými na vozech MAN, Iveco, Mercedes, resp. Mitshubishi. Uvedené nosiče kontejnerů i jejich objemy byly vybrány právě s ohledem na charakter nabízené služby. Jejich nepřehlédnutelnou výhodou je vyšší mobilnost nosičů, operativnost při výměnách zaplněných kontejnerů, optimální zachování objemové kapacity kontejnerů a užitečného zatížení nosičů a z toho pramenící ekonomičnost a efektivnost služby.

Nový ceník odvozu odpadu kontejnery, platný od 1. 1. 2023:
ceník velkoobjemových kontejnerů (dokument PDF, 454 kb)

nahoru

 A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)

Nové ceníky odvozu směsného odpadu, platné od 1. 1. 2023:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 350 kb)
ceník zanášky a vynášky nádob (dokument PDF, 224 kb)

nahoru

 A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

Nové ceníky odvozu odpadu, platné od 1. 1. 2023:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 351 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 354 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 347 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 348 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 348 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - rostlinný gastro odpad (dokument PDF, 349 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 348 kb)
ceník zanášky a vynášky nádob (dokument PDF, 224 kb)

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

nahoru

B. Údržba zeleně
C. Silniční nákladní doprava
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


neděle 26. května 2024 (04:58)
   

Počasí Praha