------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 

 A. Komplexní nakládání s odpady

A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)
A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)
A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

 A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)

Společnost MIKAPA plus, spol. s r. o. se nabízí mimo odvozu klasického komunálního odpadu také svoz, třídění a zneškodňování objemného směsného odpadu velkoobjemovými kontejnery přepravovanými na vozech MAN, Iveco, Mercedes, resp. Mitshubishi. Uvedené nosiče kontejnerů i jejich objemy byly vybrány právě s ohledem na charakter nabízené služby. Jejich nepřehlédnutelnou výhodou je vyšší mobilnost nosičů, operativnost při výměnách zaplněných kontejnerů, optimální zachování objemové kapacity kontejnerů a užitečného zatížení nosičů a z toho pramenící ekonomičnost a efektivnost služby.

Typy velkoobjemových kontejnerů
typ nosiče maximální užitečná hmotnost použitelné objemy
Mitshubishi Fuso 2 t 2, resp. 6 m3
Iveco 9018 3 t 3, 6, 10 m3
Mercedes Benz Atego 1220 3 a 6 m3: 5 t / 10-18 m3: 3 t 3, 6, 10, 18 m3
MAN 18.285, 18.360 10 t 12, 30, 40 m3

Paušální sazby dle druhu odpadu
druh odpadu kód odpadu objem (max. hmotnost) cena / vývoz
směsný objemný odpad 200307
200301
10 m3 (max. 3 t) 4.100 Kč
6 m3 (max. 2/3 t) 3.200 Kč
3 m3 (max. 2,5 t) 2.800 Kč
2 m3 (max. 2 t) 2.000 Kč
stavební odpad netříděný 170904 12 m3 (max. 10 t) 5.950 Kč
3 m3 (max. 4 t) 2.800 Kč
2 m3 (max. 2 t) 2.000 Kč
stavební odpad tříděný
(beton, cihly, tašky, keramika, omítka atp.)
170101
170102
170103
170107
12 m3 (max. 10 t) 4.500 Kč
3 m3 (max. 4 t) 2.100 Kč
2 m3 (max. 2 t) 1.500 Kč
zemina (hlušina a kamenivo) 170504 12 m3 (max. 10 t) 4.800 Kč
3 m3 (max. 4 t) 2.000 Kč
2 m3 (max. 2 t) 1.500 Kč
dřevo
(palety, obaly, trámy, prkna, dřevotříska, nábytek apod.)
200138 12 m3 (max. 10 t) 6.500 Kč
10 m3 (max. 3 t) 2.000 Kč
6 m3 (max. 2/3 t) 1.600 Kč
3 m3 (max. 2,5 t) 1.500 Kč
2 m3 (max. 2 t) 1.300 Kč
biologicky rozložitelný odpad
(zeleň a větve bez ostatního odpadu)
200201
020103
12 m3 (max. 10 t) 9.500 Kč
10 m3 (max. 2 t) 2.800 Kč
6 m3 (max. 2 t) 2.200 Kč
3 m3 (max. 2 t) 1.800 Kč
2 m3 (max. 2 t) 1.500 Kč

Zemní strojní a ruční práce
typ práce cena / hod
zemní práce a strojní nakládka (Locust) 680 Kč
ruční nakládka a vyklízení (za osobu) 250 Kč

V ceně kontejneru je zahrnuto přistavení v rámci Prahy, pronájem do 3 dnů od přistavení, odvoz a zneškodnění odpadu .

Při překročení max. hmotnosti pro danou kombinaci kontejneru a nosiče je účtováno 1.850 Kč/t nad povolenou hmotnost.

Do kontejneru není možné dávat nebezpečené odpady (elektro odpad, chemikálie, pyrotechniku, pneumatiky, azbest, asfalt. lepenku apod.).

  • Pronájem kontejneru nad 4 dny: 99 Kč / den
  • Ve svátek příplatek 30 %.
nahoru

 A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)

Aktuální ceník, platný od 1. dubna 2019:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 221 kb)

Nový ceník odvozu TKO/popelnic, platný od 1. 1. 2020:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 180 kb)

nahoru

 A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

Aktuální ceníky, platné od 1. dubna 2019:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 214 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 216 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 212 kb)

Nové ceníky odvozu TKO/popelnic, platné od 1. 1. 2020:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 176 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 169 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 170 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 170 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 169 kb)

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

nahoru

B. Údržba zeleně
C. Silniční nákladní doprava
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


pátek 4. prosince 2020 (12:19)
   

Počasí Praha