------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

DISPEČINK:
732 939 999

 
(foto - ukázka vozového parku)

(mezera)
Vážení obchodní přátelé,

na těchto stránkách se Vám představuje společnost, která zahájila na trhu svoji činnost v oblasti komplexních komunálních služeb již v roce 1994 a která pod názvem MIKAPA plus, s.r.o. působí od roku 1998. Rozsahem aktivit i kvalitou služeb zaujímáme na tomto trhu významné místo, zejména v hlavním městě Praze.

V současné době jsme ryze českou firmou, tedy bez účasti zahraničního kapitálu.

Kvalitní zajišťování našich služeb je řízeno kvalifikovanými a fundovanými pracovníky s více než 20tiletou praxí v jednotlivých oborech komunálních služeb. Rovněž odborné znalosti pracovníků dělnických profesí i jejich přístup k plnění požadovaných služeb jsou dostatečnou zárukou pro spokojenost zákazníků.

Prioritními aktivitami společnosti MIKAPA plus, s.r.o. jsou především:

  • komplexní služby spojené s nakládáním s odpady, včetně nebezpečných a separace odpadů
  • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti motoristických i nemotoristických komunikací a areálů
  • údržba zeleně (včetně veřejné)
  • silniční nákladní doprava

Služby, které nabízíme jsou určeny nejen pro "velké organizace", ale i pro malé a střední podnikatele a soukromé osoby.

Společnost MIKAPA plus, s.r.o. úzce spolupracuje s řadou dalších odborných firem a společností jejichž služby formou subdodávek rozšiřují komplexnost a komfort nabízených služeb. Takto poskytované služby jsou výhodné pro zákazníky, neboť odpadá pro ně časově náročné a mnohdy nepříjemné shánění dodavatelů pro zajištění jednotlivých nesouvisejících potřeb.

Politika jakosti (dokument PDF, 223 kb)

Koncesní listina (obrázek JPG, 290 kb)

Živnostenské listy:
nakládání s odpady (obrázek JPG, 277 kb)
čištění komunikací (obrázek JPG, 286 kb)
údržba zeleně (obrázek JPG, 274 kb)

Kontaktní informace


pátek 12. července 2024 (12:39)
   

Počasí Praha