------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 
(foto - ukázka vozového parku)

(mezera)
Vážení obchodní přátelé,

na těchto stránkách se Vám představuje společnost, která zahájila na trhu svoji činnost v oblasti komplexních komunálních služeb již v roce 1994 a která pod názvem MIKAPA plus, s.r.o. působí od roku 1998. Rozsahem aktivit i kvalitou služeb zaujímáme na tomto trhu významné místo, zejména v hlavním městě Praze.

V současné době jsme ryze českou firmou, tedy bez účasti zahraničního kapitálu.

Kvalitní zajišťování našich služeb je řízeno kvalifikovanými a fundovanými pracovníky s více než 20tiletou praxí v jednotlivých oborech komunálních služeb. Rovněž odborné znalosti pracovníků dělnických profesí i jejich přístup k plnění požadovaných služeb jsou dostatečnou zárukou pro spokojenost zákazníků.

Prioritními aktivitami společnosti MIKAPA plus, s.r.o. jsou především:

  • komplexní služby spojené s nakládáním s odpady, včetně nebezpečných a separace odpadů
  • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti motoristických i nemotoristických komunikací a areálů
  • údržba zeleně (včetně veřejné)
  • silniční nákladní doprava

Služby, které nabízíme jsou určeny nejen pro "velké organizace", ale i pro malé a střední podnikatele a soukromé osoby.

Společnost MIKAPA plus, s.r.o. úzce spolupracuje s řadou dalších odborných firem a společností jejichž služby formou subdodávek rozšiřují komplexnost a komfort nabízených služeb. Takto poskytované služby jsou výhodné pro zákazníky, neboť odpadá pro ně časově náročné a mnohdy nepříjemné shánění dodavatelů pro zajištění jednotlivých nesouvisejících potřeb.

Certifikát ISO 14001 (obrázek JPG, 202 kb)

Politika jakosti (dokument PDF, 223 kb)

Koncesní listina (obrázek JPG, 290 kb)

Živnostenské listy:
nakládání s odpady (obrázek JPG, 277 kb)
čištění komunikací (obrázek JPG, 286 kb)
údržba zeleně (obrázek JPG, 274 kb)

Nové ceníky odvozu TKO/popelnic, platné od 1. 1. 2020:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 180 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 176 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 169 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 170 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 170 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 169 kb)
kompletní ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs a separace (dokument PDF, 505 kb)

Aktuální ceníky pro rok 2019:
ceník velkoobjemových kontejnerů (dokument PDF, 376 kb)
ceník dopravy (dokument PDF, 411 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 221 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 214 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 216 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 212 kb)

Staré ceníky:
ceník dopravy (dokument PDF, 51 kb)
ceník kontejnerů/odvozu velkoobjemového odpadu (dokument PDF, 72 kb)
ceník vývozů popelnic/odvozu nádob TKO a separace (dokument PDF, 112 kb)

Kontakty na společníky


pátek 4. prosince 2020 (11:45)
   

Počasí Praha