------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 
Valná hromada společnosti MIKAPA plus, s.r.o. se uskuteční 28. 2. 2022 ve 14.00 v sídle společnosti

 Ceníky služeb

Ke všem uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

Nové ceníky odvozu odpadu, platné od 1. 1. 2022:
ceník velkoobjemových kontejnerů (dokument PDF, 294 kb)
kompletní ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs a separace (dokument PDF, 277 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 178 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 171 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 176 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 171 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - rostlinný gastro odpad (dokument PDF, 174 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 174 kb)
ceník likvidace odpadu dovezeného zákazníkem (dokument PDF, 208 kb)
ceník dopravy (dokument PDF, 315 kb)sobota 3. prosince 2022 (13:28)
   

Počasí Praha