------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 
Valná hromada společnosti MIKAPA plus, s.r.o. se bude konat dne 30. 8. 2023 v 10.00 hod v sídle společnosti MIKAPA plus, s.r.o. na adrese Praha 10, Dolnoměcholupská 577/27b, PSČ 111 01

 Ceníky služeb

Ke všem uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

Nové ceníky odvozu odpadu, platné od 1. 1. 2023:
ceník velkoobjemových kontejnerů (dokument PDF, 454 kb)
kompletní ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs a separace (dokument PDF, 276 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 350 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 351 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 354 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 347 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 348 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 348 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - rostlinný gastro odpad (dokument PDF, 349 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 348 kb)
ceník zanášky a vynášky nádob (dokument PDF, 224 kb)
ceník likvidace odpadu dovezeného zákazníkem (dokument PDF, 379 kb)
ceník dopravy (dokument PDF, 449 kb)čtvrtek 29. února 2024 (06:17)
   

Počasí Praha