------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

DISPEČINK:
732 939 999

 

 Nabídka služeb

Pro činnosti spojené s komunálními službami je společnost vybavena v dostatečném množství kvalitními mechanismy potřebnými pro realizaci jednotlivých zakázek. Bohatý výběr a množství kombinací dále oceníte pouze tehdy vyzkoušíte-li si je sami v praxi.
V případě Vašeho zájmu jsou naši zaměstnanci kdykoliv připraveni Vám osobně poskytnout detailní informace o nabízených službách a navrhnout optimální i ekonomické splnění Vašich představ a přání.

 A. Komplexní nakládání s odpady
 • odvoz a zneškodnění běžného odpadu podobného komunálnímu
 • odvoz a zneškodnění objemného směsného odpadu velkoobjemovými kontejnery
 • odvoz a předání k druhotnému využití separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy)
 • odvoz a zneškodnění ostatních odpadů - kupř. zářivky, tukové odlučovače, lapoly atp.
 • provozování tzv. "sběrných dvorů" pro občany/li>
 B. Letní a zimní údržba komunikací a areálů
 • letní údržba
  • strojní čištění (samosběrné metení a splachování)
  • ruční čištění
 • zimní údržba
  • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti motoristických i nemotoristických komunikací a areálů
 C. Údržba zeleně
 • údržba zelených ploch - trávníků
 • údržba keřů, živých plotů a stromů
 • úklidové práce
 • odplevelování postřikem
 D. Silniční nákladní doprava
pondělí 17. června 2024 (00:21)
   

Počasí Praha