------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

DISPEČINK:
732 939 999

 

 B. Údržba zeleně

 B1. Orientační ceník základních prací

druh práce poznámka jednotka cena
pravidelný úklid ploch min. 3 x týdně m2 0,02 Kč
pokosení trávníku parkového rovina m2 1,10 Kč
svah do 1:2 m2 1,95 Kč
vyhrabání trávníku
s naložením a odvozem
rovina m2 2,20 Kč
svah do 1:2 m2 2,90 Kč
shrabání listí
s naložením a odvozem
rovina m2 5,20 - 10,30 Kč
svah do 1:2 m2 5,90 - 11,80 Kč
odstraňování přerostlého drnu dle potřeby m2 1,60 Kč
odstranění ruderálního porostu
s naložením a odvozem
rovina m2 9,60 Kč
svah do 1:2 m2 11,50 Kč
řez a tvarování živých plotů
s naložením a odvozem
dle výšky a šířky m2 9,10 - 29,70 Kč
řez stromů dle průměru koruny m2 16,50 - 215,00 Kč
drcení ořezaných větví
s odvozem dřevní drti
  m3 2540,80 Kč
pokácení stromu dle druhu stromu
a místních podmínek
ks od 130,00 Kč

Nabídku na další zde neuvedené služby Vám předložíme při Vašem konkrétním požadavku.

Uvedené ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu dle specifikací konkrétní zakázky a požadavků Vám rádi obratem sdělíme.

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.


A. Nakládání s odpady (odvoz a likvidace odpadu)
C. Silniční nákladní doprava
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


pátek 12. července 2024 (13:48)
   

Počasí Praha