------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

DISPEČINK:
732 939 999

 

 Sběrné dvory a sběrny nebezpečného odpadu

 Sběrny nebezpečného odpadu

Na základě smlouvy s Magistrátem hlavního města Prahy provozuje naše společnost stabilní sběrny nebezpečného odpadu.

Do těchto stabilních sběren mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m.Prahy zdarma odevzdat následující druhy nebezpečného odpadu:

kat. číslo název odpadu kategorie odpadu
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika N
20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 20 01 31 N
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 16 06 01, 16 06 02 nebo pod č. 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33 O
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N

nahoru

 Dolnoměcholupská 28, Praha 10

den provozní doba (letní období) provozní doba (zimní období)
Pondělí-Pátek 8.30 – 18.00 8.30 – 18.00
Sobota 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
(areál MIKAPA plus, s.r.o., tel.: 272 705 071)
mapka - sběrný dvůr (google.cz)
mapka - sběrný dvůr (mapy.cz)
seznam

 Jednořadá 2124

den provozní doba
Pondělí zavřeno
Úterý, Čtvrtek 8.30 – 18.00
Středa 8.30 – 16.00
Pátek, Sobota 8.30 – 12.30
Neděle 13.00 – 17.00
mapka - sběrný dvůr (google.cz)
mapka - sběrný dvůr (mapy.cz)
seznam

 Sběrné dvory - Praha 6

Bezplatné služby sběrných dvorů jsou určeny pouze pro občany m. č. Praha 6, nikoliv pro potřeby podnikatelů nebo firem.

Přijímá se: odpad maximálně do objemu 2 m3 v jednom týdnu od jedné osoby a to zdarma. Např.: nábytek, sporáky, televize a jiný objemný odpad, ve vymezeném objemu i listí a větve.

Nepřijímá se: jedy, výbušniny, autobaterie, barvy, farmaceutický materiál a dále stavební suť, zemina, pneumatiky a tuhý domovní odpad.

Další informace získáte na oddělení odpadového hospodářství odboru péče o prostředí Úřadu m. č. Praha 6, tel.: 220189902 a 220189985

nahoru

 Jednořadá 2124

den provozní doba
Pondělí zavřeno
Úterý, Čtvrtek 8.30 – 18.00
Středa 8.30 – 16.00
Pátek, Sobota 8.30 – 12.30
Neděle 13.00 – 17.00
mapka - sběrný dvůr (google.cz)
mapka - sběrný dvůr (mapy.cz)
seznam

Ve sběrném dvoře Dolnoměcholupská se přijímají nebezpečné odpady jako jsou: baterie - monočlánky, akumulátory, oleje a tuky (kromě potravinářských), ředidla, staré barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky a detergenty, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem rtuti.pátek 12. července 2024 (12:10)
   

Počasí Praha