------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

DISPEČINK:
732 939 999

 

 C. Silniční nákladní doprava

 C1. Doprava a přeprava materiálu

Nový ceník dopravy, platný od 1. 1. 2023:
ceník dopravy (dokument PDF, 449 kb)

O volbě sazby rozhoduje vždy dispečer společnosti.
Cena dopravy mimo lokalitu Praha bude určena dispečerem.

O víkendech a ve svátek příplatek 500 Kč.

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

A. Nakládání s odpady (odvoz a likvidace odpadu)
B. Údržba zeleně
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


neděle 26. května 2024 (05:14)
   

Počasí Praha