------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 
Valná hromada společnosti MIKAPA plus, s.r.o. se bude konat dne 30. 8. 2023 v 10.00 hod v sídle společnosti MIKAPA plus, s.r.o. na adrese Praha 10, Dolnoměcholupská 577/27b, PSČ 111 01

 C. Silniční nákladní doprava

 C1. Doprava a přeprava materiálu

Nový ceník dopravy, platný od 1. 1. 2023:
ceník dopravy (dokument PDF, 449 kb)

O volbě sazby rozhoduje vždy dispečer společnosti.
Cena dopravy mimo lokalitu Praha bude určena dispečerem.

O víkendech a ve svátek příplatek 500 Kč.

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

A. Nakládání s odpady (odvoz a likvidace odpadu)
B. Údržba zeleně
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


sobota 2. prosince 2023 (00:28)
   

Počasí Praha