------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 
Valná hromada společnosti MIKAPA plus, s.r.o. se bude konat dne 30. 8. 2023 v 10.00 hod v sídle společnosti MIKAPA plus, s.r.o. na adrese Praha 10, Dolnoměcholupská 577/27b, PSČ 111 01

 A. Nakládání s odpady (odvoz a likvidace odpadu)

A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)
A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)

 A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

Nové ceníky odvozu odpadu, platné od 1. 1. 2023:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 351 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 354 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 347 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 348 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 348 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - rostlinný gastro odpad (dokument PDF, 349 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 348 kb)
ceník zanášky a vynášky nádob (dokument PDF, 224 kb)

Způsob likvidace a využití separovaného odpadu: Společnost MIKAPA plus, spol. s r. o. má smluvně zajištěny odběratele na veškeré druhy separovaného odpadu, které jsou předmětem této nabídky.

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

nahoru

B. Údržba zeleně
C. Silniční nákladní doprava
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


pátek 19. dubna 2024 (02:41)
   

Počasí Praha