------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 
Valná hromada společnosti MIKAPA plus, s.r.o. se uskuteční 28. 2. 2022 ve 14.00 v sídle společnosti

 A. Nakládání s odpady (odvoz a likvidace odpadu)

A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)
A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)

 A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

Nové ceníky odvozu odpadu, platné od 1. 1. 2022:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný papír (dokument PDF, 171 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separovaný plast (dokument PDF, 176 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - separované sklo (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - tetrapak (dokument PDF, 171 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - gastro odpad (dokument PDF, 172 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - rostlinný gastro odpad (dokument PDF, 174 kb)
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - kovové obaly (dokument PDF, 174 kb)

Způsob likvidace a využití separovaného odpadu: Společnost MIKAPA plus, spol. s r. o. má smluvně zajištěny odběratele na veškeré druhy separovaného odpadu, které jsou předmětem této nabídky.

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

nahoru

B. Údržba zeleně
C. Silniční nákladní doprava
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


sobota 3. prosince 2022 (14:43)
   

Počasí Praha