------------
logo MIKAPA Plus
Profil firmy
Kontakty
Nabídka služeb
Ceník služeb
Galerie: Technika
Galerie: Nádoby
Sběrny a sběrné dvory
Objednávka
Partneři
------------
design © 2002-2004 CG
 

NOVÉ ČÍSLO dispečinku:
732 939 999

 

 A. Nakládání s odpady (odvoz a likvidace odpadu)

A1. Odvoz a zneškodnění objemného odpadu (velkoobjemové kontejnery)
A3. Odvoz a předání k využití separovaného odpadu (popelnice na separovaný odpad)

 A2. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad)

Aktuální ceník, platný od 1. dubna 2019:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 221 kb)

Nový ceník odvozu TKO/popelnic, platný od 1. 1. 2020:
ceník vývozů popelnic (nádob TKO) - směs (dokument PDF, 180 kb)

Ceny bez DPH

K uvedeným cenám bude připočítáno DPH ve výši stanovené zákonem.

nahoru

B. Údržba zeleně
C. Silniční nákladní doprava
D. Letní a zimní údržba komunikací a areálů


středa 28. října 2020 (21:12)
   

Počasí Praha